Klasse D-forsterkere og Primares UFPD-teknologi

Av

Primare er en innovativ skandinavisk elektronikkprodusent med tilhold i Malmø. De fokuserer på høy lydkvalitet, skandinavisk design og produkter som gir langvarig eierglede. I 30 år har firmaet hatt fokus på samspillet mellom teknologi og funksjonalitet. I dette innlegget skal vi ta en nærmere titt på firmaets unike egenutviklede forsterkerteknologi med navnet UFPD.

ULTRA FAST POWER DEVICE 

UFPD (Ultra Fast Power Device) er Primares egenutviklede forsterkermodulteknologi, og den gjør det mulig å utnytte alle de fortrinnene som ligger i klasse D-teknologien. Primare har i snart 10 år utnyttet UFPD og i fjor begynte overgangen til andre generasjon. Før vi går videre, så kan det være greit å redegjøre for hva som ligger i begrepet «klasse D-forsterkerteknologi». Det er ikke snakk om en digital forsterker slik mange tror. Med klasse D-teknologien er det mulig å gjøre en del ting som ikke er mulig med tradisjonell forsterkerteknikk slik vi kjenner den fra de siste 70 årene, og klasse D-forsterkerteknologien har en del åpenbare fordeler.

For å ha presisert det først som sist: Primare bruker klasse D-forsterkerteknologi med en digital strømforsyning. Selve forsterkingen skjer imidlertid i det analoge domenet ved at den analoge sinuskurven på signalet inn til forsterkeren gjøres om til et høyfrekvent pulsbreddemodulert firkantet signal (PWM) som forsterkes. Dette signalet blir igjen filtrert slik at det som kommer på utgangen er det forsterkede analoge sinussignalet.

Klasse D muliggjør mer kompakt design på kabinettet fordi en ikke er avhengig av kjøling på samme måte som med en klasse A eller A/B. Varmgangen er mindre i klasse D-forsterkere og i Primares forsterkere ledes den lille overskuddsvarmen ut via kjøleribbene og videre ut i kabinettet. Det betyr for det første et mer kompakt og plasseringsvennlig design. For det andre så medfører dette at man kan lukke kabinettet, og på den måten vil forsterkerne til Primare være uten hull for ventilasjon som igjen fører til mindre støv og andre partikler på innsiden av forsterkeren. Dette har noen åpenbare fordeler med tanke på rengjøring og potensielt også levetid.En annen, og kanskje viktigere fordel, er at klasse D-forsterkere har en fantastisk høy virkningsgrad. Virkningsgraden er forholdet mellom hva som blir brukt av effekt fra strømnettet og hva forsterkeren gir av effekt på utgangene. Tradisjonelle forsterkere har i beste fall en virkningsgrad på 75 %, men med rørforsterkere så er en nede i så lite som 20 %. Det betyr at forsterkeren faktisk må ha tilført mye effekt fra stikkontakten for å kunne gi nevneverdig effekt ut på høyttalerne. Klasse D-forsterkere utnytter effekten bedre, og vi er normalt på en virkningsgrad mellom 90 og 95 %. Legger en til bruken av supereffektive digitale strømforsyninger med Active Power-Factor Correction (APFC) (samtidig med UFPD 2 som Primare benytter på for eksempel I35-serien, I25-serien og A35.2), så oppnår man for eksempel et strømforbruk på I35 på mindre enn 37W. Det er mindre enn en god gammeldags 40W lyspære! En forsterker i I35-serien kan imidlertid potensielt gi hele 2x150W med effekt på høyttalerutgangene. Dette illustrerer to ting: Virkningsgraden på Primare-forsterkere med UFPD 2-teknikk er eksepsjonell og fraværet av overskuddsvarme gjør det mulig å bygge svært kraftige forsterkere med et kompakt og stuevennlig design. Fordi Primare bruker en digital strømforsyning går også vekten på produktene ned. En forsterker i I35-serien veier så lite som 11 kg. Dette til tross for et svært robust kabinett i metall.

Viktigst av alt er likevel lydkvaliteten som UFPD 2 gir. Klasse D-teknologien gir veldig lav forvrengning og høy effekt på utgangstrinnet (der du kobler til høyttalerne). Dette gir nok kraft til å ta kontroll på nærmest ethvert sett med høyttalere. Med kontroll mener vi da evnen til å starte og stoppe de superhurtige bevegelsene til høyttalerelementene til enhver tid. Tenk deg bassgangen fra en bassgitar på en funky låt i høyt tempo. Anslaget på strengene skal høres som fete smekk ut i rommet og du skal samtidig være i stand til å kjenne igjen forandringene i toneleiet. En forsterker med mangel på kontroll smører det hele sammen til en kjedelig smørje. Mens en forsterker med kontroll, eller stålkontroll som vi hifi-folk sier, sørger for at du sitter i godstolen og begynner å trampe takten. I tillegg til dette spille UFPD 2-forsterkerne svært nøytralt fordi de har svært lav forvrengning og ekstremt lav støy.

Støy, forvrengning og signalforsterking (gain) er tre viktige begreper når vi snakker om forsterkere. Støy vil på enkle forsterkerkonstruksjoner høres som et brus ut på høyttalerne, det skygger med andre ord for signalet eller mer presist tonen vi ønsker å få ut. Jo lavere støy i bakgrunnen, jo bedre fokus får en på det en skal lytte til. Enkelt forklart kaller vi ofte fraværet av støy for “ro i lydbildet”. Signal-støy-forholdet (på engelsk signal to noise ratio) beskriver forholdet mellom støy og signal, jo høyere måltall, jo mer ro blir det i lydbildet. Denne roen vi snakker om gir igjen et bedre fokus på det vi skal lytte til i lydbildet. Forvrengning er den skaden som skjer på signalet på vei gjennom forsterkeren. Det finnes ikke forvrengningsfri forsterkerteknologi, men en kan langt på vei klare å eliminere både hørbare og ikke hørbar forvrengning. En kan måle forvrengning i flere varianter, men den som er mest relevant for å kunne si noe om en forsterkers kvalitative egenskaper ved lytting i stuen din er målet på total harmonisk forvrengning sammen med støyen som oppstår gjennom forsterkeren (på engelsk total harmonic distortion + N (THD+N)). Jo lavere THD+N, jo mindre har forstyrrelsen på signalet blitt og jo mindre har bakgrunnssuset vært. Signalforsterkingen (på engelsk gain) forteller oss i hvor stor grad forsterkeren klarer å gjøre om det signalet som kommer inn til det som skal gå ut til høyttalerne. Signalforsterkingen skal jo i størst mulig grad skje uten at støy preger det og forvrengning endrer det. Fordelen med UFPD 2-teknikken er kombinasjonen av svært lav forvrengning, ekstremt lav støy og svært upåvirket signalforsterking. Det betyr at gjengivelsen av instrumentene slik du kan gjenkjenne dem i lydbildet er preget av detaljrikdom (det som hifi-folk kaller oppløsning) og at om du kan lukke øynene når du lytter så er det enkelt å skille musikerne fra hverandre i lydbildet i både høyde og bredderetningen om man har fått satt opp høyttalerne ordentlig (dette kaller hifi-folk for presisjon). Dette er hørbart over hele toneområdet, og ikke bare på avgrensede deler av det.

Dessverre har klasse D-teknikken fått et ufortjent dårlig rykte på seg de siste 20 årene. Forsterkere med denne teknikken har ofte blitt beskrevet som kliniske og kjedelige. Gjøres det riktig arbeid med signalet i filteret, så er det i praksis mulig å oppnå en så lav forvrengning på signalet at den knapt er målbar samtidig som effekten på utgangene er massiv. Vår erfaring med UFPD 2-teknikken, slik vi kjenner den fra timevis med lytting på I35 Prisma på et bredt utvalg av gode høyttalere, er at lydgjengivelsen er preget av svært god timing og rytme og hurtighet, av oppløsning i overtoneområdet som er svært luftig, detaljrik og definert uten å bli pågående og plagsom og ikke minst en bass og rytmegjengivelse som er preget av massiv kontroll og slagkraft. UFPD 2-forsterkerne spiller med snert og spilleglede.

Nysgjerrig? Husk at du har 30 dager åpent kjøp, fri frakt og fri retur hos oss. Du kan derfor teste ut Primares produkter i ro og mak hjemme i din egen stue.Dokumentasjon fra Primare (PDF):

UFPD Amplification
UFPD 2 Design Brief

Relaterte artikler

Meny

Innstillinger